Anasayfa › › Ürünler

CS Pass Bank Yüz Tanıma Sistemi


pdf CS Pass Bank Broşürü

Sahte Kimlikle Kredi Dolandırıcılığı Yapanlara Geçit Vermeyen Yazılım Hizmetinizde..

CSPass Banka Sahtecilik Önleme Yüz Tanıma Sistemi, tüm bankaların kredi sahteciliği önleme birimlerinin kullanımı için tasarlanmıştır. Sistemin amacı, aynı kişinin kısa sürede farklı banka şubelerinden sahte kimlikler kullanarak kredi çekmesini önlemek üzere, kişilerin başvuru sırasında alınan yüz görüntülerini, eski başvurularla ve tespit edilen kara listedeki kişilerin yüz bilgileri ile karşılaştırmaktır. Sistem ölçeklenebilirdir. Tüm kredi kartı müşterilerini de kapsayabilecek milyonlar mertebesinde yüz veritabanı oluşturulabilir. Arama sonuçlarının cevap verme süresi bankanın isteklerine uygun olarak donanım artırımı ile gerçekleştirilir. Sistem sayesinde;


 • Farklı kimlikle kredi başvurusu yapan tek bir şahsın iki ayrı kimlik kullanan bir sahtekar olduğu
 • Aynı TC kimlik no ile kredi başvurusu yapan kişilerin aslında farklı kişiler olduğu
 • Kredi başvurusu yapan bir kişi farklı bir kimlikle gelse dahi, bu şahsın bankanın kara listesindeki kişilerden biri olduğu

kolaylıkla tespit edilebilir. Böylece geri dönmeyecek kredilerin verilmesi önlenir. Yatırım Geri Dönüş (ROI) hızı çok yüksektir. Kredi dolandırıcılığını ispatlamak için yasal delil oluşturur.


Sistemin Tanımı:

CSPass Banka Sahtecilik Önleme Yüz Tanıma Sisteminin temel amacı, aynı kişinin kısa sürede farklı banka şubelerinden sahte kimlikler kullanarak kredi çekmesini önlemektir. Sistem kişilerin başvuru sırasında alınan yüz görüntülerini, eski başvurularla ve tespit edilen kara listedeki adaylarla karşılaştırır. Böylece kişilerin belli eşik değerinin üzerinde benzerlik gösterdiği eski başvuru resimlerinin, kredi - kredi kartı onay servisinin incelemesine olanak sağlanmaktadır.

Sistemin üç temel bileşeni bulunmaktadır ve bankanın isteklerine göre özelleştirilmektedir.

 • İstemci Yazılımı:
 • Bu bileşen her bankanın ihtiyacına göre özel olarak tasarlanmaktadır. Kendi başına çalışabilen bir uygulama olabileceği gibi, bankanın ekranları içersinde kullanılabilecek bir bileşen olarak da gerçekleştirilebilir. Banka sistemine entegre olan bu bileşen ile kredi başvurusunda bulunan kişilerin fotoğrafları canlı olarak çekilmekte ve merkezi sisteme aktarılarak kontrol sürecine başlanmaktadır. • Merkezi Sunucu Yazılımı:
 • Merkezi Sunucu Yazılımı bir Windows Servis olarak çalışmaktadır. Bu yazılım şubelerden gelen fotoğraf uygunluk ve kayıt isteklerini cevaplayarak, sorgulamaları yönetip, sonuçları veritabanına kaydetmektedir.

 • Yönetici Yazılımı:
 • Tüm sistemin yönetimi bu yazılım aracılığı ile yapılmaktadır. Tüm başvurular incelenebilmekte, eşleşen resimler yan yana gösterilerek operatörün onayına sunulmaktadır. Raporlar, kullanıcı yetkilendirme işlemleri ve sistemin tüm parametre değişiklikleri bu yazılım aracılığı ile yapılmaktadır.

 • Yüz Tanıma Teknolojisi:
 • CSPass Bank Sahtecilik Önleme Yüz Tanıma Sistemi, FBI, NIST gibi bağımsız kuruluşlar gözetiminde yapılan bağımsız FRVT benchmark testlerinin lideri, Almanya, Avustralya gibi hükümetler, kurum ve kuruluşlar nezdinde, ülkemizde ve dünya çapında referansları bulunan Alman Cognitec firmasının FaceVACS Yüz Tanıma Teknolojisi temelinde şekillendirilmiştir.

Sistemin Özellikleri:

 • Farklı yetkilerde kullanıcılar tanımlanabilir, Yönetici Yazılımı verilen yetkilere göre dinamik bir menüye sahiptir.
 • İstemci Yazılımı fotoğrafların kalitesini kontrol eder, kullanıcıyı fotoğrafın uygun çekilebilmesi yönlendirir. Veritabanının kaliteli fotoğraflardan oluşmasını sağlar.
 • Sağlanan webservisler ile third party yazılımlarla (Instinct vb.) entegrasyon sağlar.
 • Sistemde kayıtlı herhangi iki fotoğrafın karşılaştırma sonucunu gösterir.
 • Sisteme kaydedilecek fotoğrafların kalitesi parametrik olarak belirlenebilir.
 • Tüm arama sonuçları kayıt altındadır. Eski başvurular ve arama sonuçları istendiğinde görüntülenebilir.
 • Ölçeklenebilir mimariye sahiptir. Çok büyük veritabanları ile çalışabilir. Halihazırda 200.000 kişiden arama yapabilen sistem Türkiye’de bir banka tarafından kullanılmaktadır. Bu sistem günde 4000 başvuruya ortalama 7.2 sn ‘de cevap verebilecek şekilde tasarlanmıştır. 2000 istemci ile çalışmaktadır.
 • Sistem belirlenen eşik değerlere göre otomatik onaylama yapmaktadır. Böylece operatörlerin iş yükü azaltılır.
 • Sistemde iç tehditlerin ve hataların belirlenebilmesini sağlayan loglama ve bu loglar filtrelenerek raporlanabilmektedir.
 • Sistemde işlenen başvuru sayısı, işlenme süreleri, sahtecilik tespit miktarı gibi raporlar; kullanıcı, şube ve tarih bazında gruplanarak ve filtrelenerek alınabilir.